ข่าวเด่น

ครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม

ภาพบรรยากาศแจกข้าวสาร…ครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม โดยมีการแจกข้าวสาร และเงินขวัญถุง 100 บาท ไม่อั้น!!

เมตตา “หลวงพ่อพบโชค” พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย มอบโชคสองชั้น ได้ทั้งข้าวสาร ได้ทั้งเงิน…แจกไม่อั้น…แบ่งเบาภาระพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น้อย…ครบรอบ 1 ปี โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย