ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

Hug (ฮัก) ฝั่งหมิ่นนำแนวคิด (บ-ว-ร ) บ้าน วัด โรงเรียน บ่มเพาะคุณธรรม

วันที่ 1 ธ.ค.66 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้นำแนวคิดพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)ขับเคลื่อนและพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบ่มเพาะคุณธรรมควบคู่กัน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โดย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการ คณะครู นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ดำเนิน“กิจกรรม Hug ฝั่งหมิ่น” กิจกรรมที่เด็กอนุบาลได้ออกไปศึกษาเรียนรู้ในชุมชนฝั่งหมิ่น ได้แก่ การเรียนรู้การทำไอศกรีม ,ข้าวแต๋น ,ข้าวกั้นจิ้น ,ตุงไส้หมู และการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนฝั่งหมิ่น..