ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงราย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และ กกท.เชียงราย ลงนามแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งกีฬา

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันลงนามในเจตจำนง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports city)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การร่วมกันแสดงเจตจำนงฯ ครั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย มีความมุ่งหวังให้เยาวชน นักเรียน ที่รักในด้านกีฬา มีจุดหมายในการมุ่งไปสู่นักกีฬาระดับประเทศ ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม เทศบาลนครเชียงราย เปิดทางเลือกให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง ที่มีความสามารถด้านกีฬา ได้เลือกทางที่ชอบและถนัด ซึ่งจะให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเอง ว่าอยากเรียนสายวิชาการ หรือเลือกกีฬาเป็นพิเศษ รวมทั้งเลือกทั้ง 2 ในการเรียนไปสู่เป้าหมาย

“อนาคตโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย จะมีหอพักให้นักเรียนแบบอยู่ประจำ มีทางเลือกให้นักเรียนมากขึ้น เพราะเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง นักเรียนก็จะค้นพบตัวเองว่าชอบในด้านใดมากที่สุด เทศบาลนครเชียงราย ก็จะส่งเสริมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย” นายวันชัย กล่าว

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย ได้ทำงานด้านกีฬาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากจะได้มีการพัฒนาอย่างจริงจัง เชื่อว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไร เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์ร่วมกันมาแล้ว ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จนถึงวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก

“ทั้งนี้หากจะมองที่การพัฒนาด้านกีฬาเรา ต้องเข้าใจก่อนว่า เมืองแห่งกีฬา คืออะไร ที่สำคัญไม่ได้มุ่งแต่การแข่งขันกีฬาเท่านั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้ามารู้จัก เรียนรู้กับกีฬา และเริ่มเล่นกีฬา จนนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะต้องใช้เวลาบ่มเพาะขึ้นมา โดยทีมงานนั้นคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเมืองแห่งนี้ สู่เมืองกีฬาที่แท้จริง ซึ่งจะต้องยอมรับว่า เทศบาลนครเชียงราย มีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้ว” นายสมพร กล่าว

ทางด้าน นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความสำคัญ ที่จะร่วมกันผลักดัน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports city) ที่ไม่ได้เน้นแต่การแข่งขันเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเน้นไปตั้งเริ่มต้นเป็นนักกีฬาจนประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าการแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ จะทำให้จังหวัดเชียงราย มีนักกีฬาที่มีความสามารถมากขึ้น และจะสร้างชื่อเสียงให้กับชาวเชียงราย รวมไปถึงการทำให้ชาวเชียงราย มีแรงกระตุ้นให้ออกกำลังกายมากขึ้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพของชาวเชียงราย ก็จะดีขึ้นตามเช่นกัน รวมทั้งเมืองแห่งกีฬาแห่งนี้ จะนำรายได้เข้าจังหวัด เมื่อมีการจัดกิจกรรมกีฬามากขึ้น ก็จะมีกองเชียร์เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงรายมากขึ้นซึ่งจะสื่อถึงการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้านกีฬาเช่นกัน ปัจจุบันไม่ได้มองเพียงด้านใดด้านหนึ่งต้องมองทุกด้านที่เปิดโอกาสให้กับจังหวัดเชียงราย

นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีฯ และ นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล จนเป็นที่มาที่จังหวัดเชียงราย ได้ถูกยกให้เป็นเมืองแห่งกีฬา จากทางรัฐบาล ซึ่งผลงานหลายมิติที่ทำให้จังหวัดเชียงราย ต้องขับเคลื่อนต่อไปด้านกีฬา เพราะได้จัดกิจกรรมมากมายทางด้านกีฬา รวมทั้งถนนสายกีฬา และเชื่อว่าอนาคตหากมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ก็จะทำให้นักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบกีฬาเข้ามาจังหวัดมากขึ้นตาม ขณะนี้ กกท. ก็เตรียมที่จะสร้างคอมเพล็กซ์ด้านกีฬาขึ้นมา เพื่อให้การแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ เกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการลงนามเจตจำนง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports city) ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ ที่เตรียมการก่อสร้าง คอมเพล็กซ์ด้านกีฬา สนามการแข่งขันกีฬา ที่หลากหลายชนิดกีฬา ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อีกด้วย.