ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างกุฏิสงฆ์ วัดสักกวัน

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์ สร้างกุฏิสงฆ์ วัดสักกวัน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องชุมชนสันตาลเหลือง ร่วมในการประกอบพิธีฯ

โดยมี พระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมประกอบพิธีทางสงฆ์ และวางแผ่นศิลาจารึกสร้างกุฏิสงฆ์ วัดสักกวัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน