ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย“ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาเตรียมการแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำ ชุมชนดอยเขาควาย แบบยั่งยืน

วันที่ 10 ธ.ค. 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนดอยเขาควาย ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องหมู่บ้านริมดอย เพื่อรับทราบปัญหากรณีทางระบายน้ำ และถนนชำรุด

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมตรีนครเชียงราย พร้อมนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นไปศึกษา และแก้ไขตามแผนการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด.