ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนา “ศิลปะนั้นไกลเกินจะเพลินที่พรมแดนตนเอง” ภายใต้โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนา “On Art Beyond Art ศิลปะนั้นไกลเกินจะเพลินที่พรมแดนตนเอง” ภายใต้โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มี Mr.Sebastian Cichocki The Chief Curator and Head of Research, Museum of Modern Art in Warsaw, Poland. เป็นวิทยากรการดำเนินการเสวนา

ซึ่งการเสวนา “On Art Beyond Art: ศิลปะนั้นไกลเกินจะเพลินที่พรมแดนตนเอง” เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยเป็นกิจกรรมทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ขอเสนอภัณฑารักษ์เสวนา จาก Pavilion MoMA Warsaw, Poland. ที่จะนำการเสวนาไปสู่ดินแดนที่ไกลเกินพรมแดนของงานศิลปะ จากผลงานที่นำมาจัดแสดงในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023

เป็นเรื่องวิถีวัฒนธรรมการแบ่งปัน กับกฎหมายที่บังคับใช้ การต่อสู้ของคนที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่สร้างโดยผู้มีอำนาจนอกวัฒนธรรม ในประเด็นการเก็บผลผลิตที่ตกค้างจากการเก็บเกี่ยวของเจ้าของที่ดินเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคนยากจนสามารถเข้าไปเก็บผลผลิตที่ตกหล่นนั้นได้ การนำเสนอเช่นนั้น ทำให้หวนระลึกถึงผลงานสัจนิยม (Realism) The Gleaners by Jean-François Millet, 1857 แสดงถึงการเก็บผลผลิตที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว แสดงถึงสภาวะความจริงทางสังคมที่เกิดขึ้น ภัณฑารักษ์เสวนาจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ทรงพลังอีกครั้งหลังจาก สัจนิยมได้ทำงานอย่างแข็งขันในศตวรรษที่ 19 ร่วมเดินทางไปกับภัณฑารักษ์ที่จะพาเราไปไกลเกินพรมแดนของสิ่งที่เรียกว่า ศิลปะ.