ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คัดสุดยอดนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเพื่อแข่งกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับภาค

การสร้างความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย น้ำใจนักกีฬา เทศบาลนครเชียงรายโดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งกีฬา (Chiangrai Sports City) ได้ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาในกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2566 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีการแข่งขันกีฬารวม 17 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง ส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขัน

ทั้งนี้ การแข่งขันเพื่อหานักกีฬาอันดับ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของเทศบาลนครเชียงราย เข้าทำการแข่งขันระดับภาค โดยก่อนเริ่มทำการแข่งขัน พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักกีฬา เข้าสู่สนาม เพื่อร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีขบวนของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วม ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ให้นักเรียนแต่งชุดที่สวยงามหลากสีสัน โดยชูอัตลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษาในด้านวิชาการ และการเรียนการสอน จึงจะนำไปสู่นครแห่งความสุข นครแห่งการศึกษา อย่างแท้จริง และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สนับสนุนบุตรหลานร่วมในการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลนครเชียงราย และสนับสนุนนักกีฬาทุก ๆ คน

#ChiangraiSportsCity

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา