ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา

นางสาวศิริภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ร่วมแสดงความยินดี แก่เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษา ในโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัตน์” ครั้งที่ 8 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร