ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง ที่ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ในการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ที่ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

โดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมที่จะร่วมกับทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และยังพร้อมในการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กันไปเพื่อให้ชาวนครเชียงรายอยู่ดีกินดีและมีความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน