ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จับมือ มศว. ขับเคลื่อนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ (การจัดทำบริการสาธารณะ) กับทาง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้บริหาร

ซึ่งการลงนามความร่วมมือ ฯ (MOU) ได้แบ่งการลงนามฯ ประกอบด้วย การ MOU เทศบาลนครเชียงราย กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ MOU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ MOU ระหว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีต และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้นำหลักสูตรวิชาการต่างๆ จากสาธิตปทุมวัน มาใช้และก่อให้เกิดความเจริญงอกงามด้านการศึกษาการที่ได้ลงนามฯ เป็นการขับเคลื่อนต่อสัญญาสร้างความมั่นใจให้กับชาวเชียงรายว่า มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยโรงเรียนสาธิตปทุมวัน และโรงเรียนในเครือของศรีนครินทรวิโรฒ จะให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการศึกษากับนักเรียนที่กำลังขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง หลังจากการเรียนผลสัมฤทธิ์ผลของเด็กเชียงรายที่มาเรียนในสังกัดโรงเทศบาลนครเชียงราย

ดร.วันชัย กล่าวด้วยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดช้างเผือกสำหรับเด็กเชียงรายในการที่จะไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อย่างหลากหลายแล้วยังสร้างเครือข่ายแบบเพชรในตม เด็กเชียงรายที่มีศักยภาพจะได้เรียนต่อ ได้ทุนการศึกษา เมื่อเรียนจบก็มีโอกาสเข้ารับราชการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงราย ก็พร้อมรับกลับมาทำงานในองค์กร ซึ่งจะเป็นมิติที่ดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม

“ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงรายกับทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการพัฒนากรอบการศึกษาจนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมาก ทำให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเกือบ 9,000 คน เด็กนักเรียนที่รับโอกาสเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ทั้ง โรงเรียนประถม และ มัธยม ที่ได้รับโรงเรียนพระราชทาน ทำให้แต่ละโรงเรียนก็มีการขับเคลื่อนมุ่งหน้าต่อยอดอย่างเต็มที่ และก็เชื่อมั่นว่าการศึกษาในภาคท้องถิ่นที่พวกเราสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้เลือก ที่จะนำบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน ที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน“ นายวันชัย กล่าว

ทางด้าน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในการร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการร่วมกันดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต่อจากนี้ไปจะร่วมกันพัฒนาเรื่องการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอชมทาง ดร.วันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่ได้มีแนวคิดในด้านที่ดีต่อการศึกษา จึงมีการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 แห่ง ให้ทัดเทียม โรงเรียนระดับประเทศ และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสัมฤทธิ์นั้นเห็นได้จากปริมาณนักเรียนที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีมากขึ้นทุกๆ ปี.