ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ถวายเรือให้กับวัดฝั่งหมิ่น จัด “ตักบาตรทางน้ำ” และใช้พื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกกแข่งขันเรือพายในอนาคต ขับเคลื่อนเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเรือให้กับวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พระสงฆ์วัดฝั่งหมิ่น และ ผู้นำชุมชนฝั่งหมิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุมชนฝั่งหมิ่น รับมอบ ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

โดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ผลักดันให้มีการก่อสร้างสวนสาธารณะริมน้ำกก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนฝั่งหมิ่น ชุมชนป่าแดง และชุมชนร่องเสือเต้น โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือกับวัดฝั่งหมิ่น ซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังวัดติดกับสวนสาธารณะริมน้ำกก ในการส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยว เชิงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จึงได้เล็งเห็นการ “พิธีการตักบาตรทางน้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงราย เคยถือปฏิบัติกันมาในอดีต จึงเตรียมฟื้นการตักบาตรทางน้ำขึ้นมา ให้นักท่องเที่ยวและชาวเชียงราย ได้ย้อนวันวาน สัมผัสอดีตที่เคยมีพิธีการตักบาตรทางน้ำ เทศบาลนครเชียงราย และกลุ่มภาคีจึงสนับสนุนด้วยการถวายเรือให้กับวัดฝั่งหมิ่น เพื่อประกอบกิจของสงฆ์ในการออกรับบิณทบาตรทางน้ำ

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังได้เตรียมจัด “กิจกรรมทางน้ำ” ตลอดแนวของสวนสาธารณะริมน้ำกก เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกกให้เป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ตามแนวทางการขับเคลื่อนเมืองแห่งกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาทางน้ำ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอยในเชียงราย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงรายอย่างยั่งยืน ทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ส่งมอบเรือให้กับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งทางโรงเรียนมีชมรมกีฬาทางน้ำเพื่อใช้ในการฝึกฝนและคัดตัวนักกีฬาทางน้ำของทางโรงเรียนด้วย.