ข่าวเด่นข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชมสวน “เชียงรายดอกไม้งาม” ปีที่ 20 ซอฟต์พาวเวอร์ ที่แท้จริงด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้เข้าเยี่ยมชม การจัดงาน เชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย โดยมี ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายภูมิธรรม เวชยชัย) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดงาน และผู้ออกแบบ เชียงรายดอกไม้งาม นำเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว หลากสีสัน นานาพันธุ์ ที่กำลังบานรับอากาศหนาวอย่างสวยงาม

โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมตลอดการเดินชมความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชม ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่สามารถจัดพื้นที่กลางใจเมืองเชียงราย ให้เป็นอุทยานดอกไม้ที่สวยงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายมากขึ้นทุกๆ ปี จนสามารถเรียกได้ว่า เป็น ซอฟต์พาวเวอร์ ที่แท้จริงด้านการท่องเที่ยว.