ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์พร้อมมินิคอนเสิร์ต “ปองกูล สืบซึ้ง ป๊อบ” งานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 20

วันที่ 1 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รังสรรค์สวนตุงและโคมนครเชียงราย ด้วยดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ เป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนจังหวัดเชียงราย และได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้น้องๆโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้แสดงออก โดยวันนี้โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีดนตรีในสวน เนื่องในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 20 รวมทั้ง มินิคอนเสิร์ต “ปองกูล สืบซึ้ง ป๊อบ“ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข