ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” นำทีม ลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้านพร้อมแก้ไขปัญหาทันที หลังพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องทางระบายน้ำ และถนนชำรุด “บ้านริมดอย”

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับเรื่องชาวบ้านพร้อมแก้ไขปัญหาทันที หลังพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องทางระบายน้ำและถนนชำรุด “บ้านริมดอย” และพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น ทางเทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 จะสามารถนำเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาในระยะที่ 1 ทันที
ทั้งเรื่องของการทำทางระบายน้ำ และถนนที่ชำรุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จากนั้นจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป ซึ่งการแก้ไขปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านอย่างยั่งยืน
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากการที่เทศบาลนครเชียงรายมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นจึงต้องมีการขับเคลื่อนการสร้างเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อแก้ไขและลดปัญหาน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมของเมืองในทุกมิติ จึงต้องดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่.