ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ทำบุญตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย หลังปรับปรุงพัฒนาสะอาดปลอดภัย

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมทำบุญตลาด เนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2567 และ หลังจากการปรับปรุงพัฒนา ตลาดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมในการทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป โดยคณะสงฆ์นำโดย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจการจับจ่ายซื้อของ และมีความปลอดภัย ทั้งในเรื่องไฟส่องสว่าง การระบายอากาศ รวมทั้งการระบายน้ำออกจากตลาด ประการสำคัญได้คืนพื้นผิวทาง-ถนน ภายในตลาด ให้รถดับเพลิงเข้าในพื้นที่ได้ หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น และอนาคต ก็จะร่วมกับทางผู้ประกอบการร้านค้า ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาส่วนอื่นต่อไปอีก.