ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ เรือนจำกลางเชียงราย นำให้ผู้ต้องขังใกล้ครบกำหนดออกจากเรือนจำ ลอกท่อระบายน้ำตลาดสดเทศบาลฯ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย ในการนำ ผู้ต้องขังคดีไม่ร้ายแรง หรือ ใกล้ครบกำหนดออกจากเรือนจำ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้การระบายน้ำดีมากขึ้น และสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่มีไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย และ เรือนจำกลางเชียงราย กรมราชทัณฑ์ ที่ทางนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้หารือร่วมกับ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย ในกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย จึงเป็นที่มาขอการทำงานร่วมกัน

#เรือนจำกลางเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน