ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย

คำขวัญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงผู้สูงอายุ โดยเด็กๆทุกคนมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ได้แสดงออกกล้าคิด กล้าทำอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2567” #ในวันเสาร์ที่13มกราคม2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย อาทิ ทีวี ตู้เย็น รถจักรยาน 20 คัน สกู๊ตเตอร์ 3 คัน จับรางวัลทุก 15 นาที และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย (ลงทะเบียนรับบัตรชิงรางวัลพิเศษบริเวณด้านหน้างาน) ณ #อาคารเทิดเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมรับของรางวัลกลับบ้าน

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#นครเชียงรายแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน