ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชียงราย

วันที่ 12 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภาโดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 20 และแนวทางท่องเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการ “งานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 ” สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน