ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งานวันเด็กแห่งชาติ 2567 “เทศบาลนครเชียงราย” เที่ยวสนุกสร้างสรรค์ได้ความรู้

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ภูมิธรรม เวชยชัย) สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้ให้ความสำคัญตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงผู้สูงอายุ โดยเด็กๆทุกคนมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาชนที่เป็นเลิศด้านวิชาการ และเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมได้ความรู้ สนุก สร้างสรรค์ในแต่ละบูธโรงเรียนเทศบาล 1-8 สังกัดเทศบาลนครเชียงราย บูธสมาคมศิริกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเชียงราย จัดร่วมกัน อย่างคึกคัก พร้อมรับของรางวัลกลับบ้าน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน