ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการทันที ลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่บ้านริมดอย

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด การระบายน้ำ “บ้านริมดอย“ ชุมชนดอยเขาควาย เขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยในขณะนี้ได้มีการนำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ และเครื่องจักร ลงพื้นที่และวางผังการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน ตามแผนที่ได้มีการวางไว้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน