ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ โรบินสัน Big cleaning Day รอบบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราชมหาราช นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นธานเปิดโครงการรวมพลัง รวมใจ Big Cleaning Day อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยทางห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย นำเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการกวาดขยะโดยรอบบริเวณ พร้อมทั้งขัด ถู ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราชมหาราช จุดสักการะ ขณะเดียวกันยังได้นำรถดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงราย มาร่วมฉีดน้ำทำความสะอาดฝุ่นและล้างความสกปรกอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้น เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว.