มหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

มหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ พืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮาย ประจำปี 2561


จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนมาแอ่วม่วนกิ๋นลำ ในงานมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ พืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮาย ประจำปี 2561

จัดขี้นในระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หรือ หน้าศาลากลางหลังแรก)

พบกับ การจำหน่ายสินค้า โอทอป และ สินค้า เอส เอ็ม อี ของ ดีเมืองเชียงราย การจำหน่ายของเก่าเก็บ ของสะสม ของโบราณ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ พืช ผัก ผลไม้ พื้นเมืองเจียงฮาย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และถนนสายวัฒนธรรมเชียงราย ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา และ การแสดง ดนตรีโฟล์คซอง ในทุกค่ำคืน

!!! อย่าลืม วันที่ 25 ถึง 27 เมษายน นี้ ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นกับข้าวเมือง
แล้วมาพบกันที่ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หรือ หน้าศาลากลางหลังแรก) ในงาน มหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮาย ประจำปี 2561.