ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงราย CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024 ขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด

วันที่ 19 มกราคม 2567 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน CHIANGRAI FOOD FESTIVAL 2024 เทศกาลอาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จัก โดยทางเทศบาลนครเชียงรายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น สำหรับอารหารที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู๊ด กู๊ด เทส ที่มีความปลอดภัยและสะอาดทุกร้านก่อนนำมาจำหน่ายในงานครั้งนี้ ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารหลากหลายเชื้อชาติ จากร้านจำหน่ายอาหารกว่า 300 ร้าน พร้อมกับรับชมการแสดงต่างๆมากมาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องและศิลปินมากมาย

นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด 2567 ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด มีเคลื่อนเป็นขบวนจากหน้าวัดมิ่งเมือง ผ่านหอนาฬิกา สี่แยกประตูสลี สี่แยกศาล และเคลื่อนผ่านถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งขบวนแฟนตาซีพาเหรด เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ทุกกองได้แต่งกายเข้ากิจกรรม นำมาเดินโชว์สร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชมโชว์การแสดง โดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม2567