ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คณะผู้บริหารเมืองบาดวินเฟน ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

วันที่ 25 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมต้อนรับ Mrs.Cornelia Bar-Stoll คณะผู้บริหารบาดวิมเฟน ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการศึกษาจังหวัดเชียงราย

โดยเข้าเยี่ยมชมงานเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 20 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนนาเล่เชียงราย (Thailand Biennale, Chiangrai 2023)

เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณวัดร่องขุ่น เยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสิงห์ปาร์คเชียงราย และ นั่งรถรางชมเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี ในค่ำคืนนี้

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน