ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๖๒ ปี เมืองเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันที่ 24 มกราคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมฉลองพ่อขุนเม็งรายมหาราช ๗๖๒ ปี เนื่องในโอกาสก่อตั้งเมืองเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 การประดับไฟเฉลิมฉลองและพิธีการกดปุ่มเปิดไฟให้ความสว่างไสวสวยงามพร้อมกันทั่วทุกมุมเมืองและกดปุ่มเปิดไฟพร้อมชุดการแสดงสุดอลังการ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ตั้งแต่เวลา 19.15 น.
🫧🍂 การสมโภชเมืองเชียงราย : เวลา 17.30 น. ชมชุดการแสดงพิธีเฉลิมฉลองพ่อขุนเม็งรายมหาราช 762 ปี เมืองเชียงราย
~ ดนตรีโฟล์คซอง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
~ เสน่ห์แวดเวียงเจียงฮาย โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีเกิด
~บุปผาไชยอวยพร โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล
~เชียงรายดินแดนพ่อขุน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
~ลานศิลป์ ถิ่นล้านนา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่ง
หมิ่น
~ เทพธิดาดอย โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
ล้านนาสักการะ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
~ ฟ้อนยอขันไหว้สาพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
~ ดนตรีโฟล์คซอง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
🟣 เทศบาลนครเชียงราย: ร่วมสมโภชสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย
ขอเชิญชวนลูกหลานพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญามังราย ทุกคนร่วมชมการแสดงการจุดพลุชุดใหญ่และร่วมสมโภชบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน