ข่าวเด่น

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เปิดงานดอกงิ้วบาน ครั้งที่ 21 การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เกาะดอนซาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ตั้งอยู่ตรงข้าม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย นายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย นางปทุมพร แก้วคำ นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย และตัวแทนสมาคมเครือข่ายท่องเที่ยว (เอเจนท์)เชียงราย ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารเชียงราย พร้อมนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย เข้าร่วมเปิดงานงานดอกงิ้วบาน ครั้งที่ 21 ซึ่งขึ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมี นายกิแก้ว ไขคำพิทูน รองนายกรัฐมตรี สปป.ลาว เป็นประธานในพิธี โดยมี จ้าวเหว่ย ประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ดร.บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว นำคณะผู้บริหารแขวงบ่อแก้ว ประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้ง ไทย จีน เมียนมา ลาว เข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ “งานดอกงิ้วบาน” ครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 โดยภายในงานยังมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจาก ลาว จีน เมียนมา และไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาว สปป.ลาว ชาวจีน นักธุรกิจจีน-ไทย ได้ชมถึงความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมจัดการประกวด นางสาวดอกงิ้วบาน มีตัวแทนจาก 13 ชนเผ่า ของ สปป.ลาว ส่งเข้าประกวด และการประกวดนางสาวท่องเที่ยวลาว การแสดงบินโดรน การแสดงดอกไม้ไฟ นอกจากนี้คณะเครือข่ายท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนในเทศกาลงานดอกงิ้วบานครั้งที่ 21เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั้ง 4 อีกด้วย

ด้าน นายคำพะยา พรมปัญญา รองเจ้าแขวงบ่อแก้ว กล่าวว่า การจัดงานดอกงิ้วบานในครั้งที่ 21เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเศรษฐิกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำและ สปป.ลาว ซึ่ง สร้างโอกาสอันดีงามให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสความสวยงามธรรมชาติและวิถีชุมชน เพิ่อจะส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีรายได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ซึ่งการเปิดงานดอกงิ้วคำในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดเทศกาลแล้วยังเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวใน สปป.ลาวด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นปีที่ยิ่งใหญ่และมีหลายกิจกรรมที่สำคัญกว่าทุกปีประกอบด้วย การประกวดนางสาวดอกงิ้วบานประจำปี 2024 ซึ่งเป็นนางสาวที่มาจาก 5 เมืองของแขวงบ่อแก้ว ที่มีรางวัลถึง 500 ล้านกีบ การประกวดนางสาวท่องเที่ยวลาวมาจาก 18 แขวงทั่วประเทศ มีรางวัล 1 พันล้านกีบ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของชนเผ่าต่างๆ 13 ชนเผ่า ก็แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่นใน สปป.ลาว การจัดงานดอกงิ้วบานในครั้งนี้ถือเป็นเปิดการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของลาว และหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจาก นานาชาติเข้ามาเยี่ยมชม ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และ สถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ทางด้าน นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการเดินทางมา ร่วมงานในครั้งนี้จะมีการประชุมระหว่างสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการหารือร่วมกันด้านการท่องเที่ยวระหว่าง ไทย จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม เพื่อส่งเสริมและผลักดันรายได้ให้กับชุมชนโดยการหารือกันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประชุมด้านการท่องเที่ยวแล้วยังมองว่าเป็นความร่วมมือ ในด้านธุรกิจด้วย เพราะว่าจะได้มีโอกาสได้พูดคุย เกี่ยวกับประเทศต่างๆและแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ ซึ่งในเชียงรายเองมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในหลายๆด้านทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำเนื่องจากเชียงรายเป็นภูมิประเทศที่ได้เปรียบในหลายๆ ด้าน

ในมุมมอง ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายมองว่า ทาง สปป.ลาว ที่มีการเปิดฤดูการท่องเที่ยวขึ้นมาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างไรแต่เรามองว่า เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถสร้างรูทการท่องเที่ยว ระหว่าง 2 ประเทศซึ่งนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาจะได้รับการสัมผัสท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนธรรมชาติ หลากหลายด้านซึ่งทั้งไทยและลาวต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าไป ตามชุมชนต่างๆ ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผลักดันให้ท้องถิ่นมีรายได้
อย่างไรก็ตามในการประชุมในครั้งนี้จะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง ลาว ไทย จีนเมียนมา เวียดนาม ในด้านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อลดปัญหาในด้านต่างๆเช่นการข้ามแดน การเดินทางที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

นางนงเยาว์ กล่าวต่อว่า นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมและทำกิจกรรมต่างๆภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และเมืองต้นผึ้งได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการชมตลาดน้ำที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามประดับด้วยไปแสงสีคล้ายเมืองในยุโรป การเที่ยวชิม ช้อบ และใช้ในตลาดกลางคืน มีบูทจำหน่ายสินค้าและอาหารนานาชาติกว่า 1,000 ร้าน เที่ยวชมโซนไชน่าทาวน์ มีอาคารสถาปัตยกรรมจีน มีวัดจีนและองค์พระให้สักการะ มีสนามกอล์ฟขนาด 18 หลุม สวนดอกไม้ สนามบินสากลบ่อแก้ว ไว้รองรับนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการเที่ยวชมอาณาจักรสุวรรณโคมคำ เที่ยวชมวัดสีดอนสัก พระธาตุดอยมอน เมืองต้นผึ้ง วัดจอมเขาเมืองห้วยทราย และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย.