ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมจากวัดห้วยปลากั้งเพื่อมาประดิษฐานโรงเรียนเทศบาล1ศรีเกิด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม จากวัดห้วยปลากั้ง เพื่อมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

โดยได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมประกอบพิธีการอัญเชิญ พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์สีขาวสวยงาม ขึ้นราชรถบุษบก จากนั้นเคลื่อนมายัง โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เพื่อ เปิดให้คนไทยเชื้อสายจีน ได้กราบไหว้บูชาตามความเชื่อ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และยังให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้ร่วมประกอบพิธีต่างๆ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทางโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้จัดกิจกรรม วัฒนธรรมจีน มีการแสดงเชิดสิงโต การแสดงละครภาษาจีน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ช่วงบ่ายจะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมไปยังลานรำวง สวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยมี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย นำขบวนโดยคณะมังกรและสิงโตของมูลนิธิฯ เพื่อประชาชนทั่วไป สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ ลานรำวง สวนตุงและโคมนครเชียงราย จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์อัญพระโพธิสัตว์กวนอิมกลับวัดห้วยปลากั้ง ต่อไป

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข