ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ว้าว! แลนด์มาร์กใหม่ ลานกีฬาเอ็กซ์สตรีม สวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พัฒนาพื้นที่ริมน้ำกก จากฝายเชียงรายถึงหาดเชียงราย เป็นระยะทางต่อเนื่องมากกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 3-4 กิโลเมตร ประกอบด้วย สวนสาธารณะริมน้ำกก ช่องทางสำหรับวิ่ง-เดิน ช่องทางจักรยาน โดยในปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้าง ลานกีฬาเอ็กซ์สตรีมเทศบาลนครเชียงราย บริเวณชุมชนร่องเสือเต้น ที่ไม่ได้เน้นการแข่งขันอย่างเดียว แต่เน้นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักกีฬา จนประสบความสำเร็จ และเป็นการกระตุ้นให้ออกกำลังกายมากขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งผลงานหลายมิติที่ทำให้เชียงรายต้องขับเคลื่อนต่อไปด้านกีฬา และจะได้จัดกิจกรรมมากมายทางด้านกีฬา รวมทั้งถนนสายกีฬา และเชื่อว่าอนาคตการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ จะทำให้นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบกีฬาเข้ามาจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น