ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับนักเรียน

ย้อนไปเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คุณรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และทางผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 6 ขึ้นมา #ในครั้งแรกก็ได้รับความกรุณาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในเบื้องต้นโรงเรียนมีจำนวน2ห้องมีนักเรียนรุ่นแรก 70 คน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล

เทศบาลนครเชียงราย เราไม่หยุดนิ่งที่จะเดินหน้าอนาคตทางการศึกษา ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างหอพักเพชรกตัญญู เพื่อนักเรียนที่เรียนดี บ้านห่างไกล พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ในหอพักที่มีความพร้อม ทันสมัยกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนความสุขและความสำเร็จตามที่พวกเขาตั้งใจในอนาคตเพื่อร่วมการขับเคลื่อนอนาคตทางการศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 ทำให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของน้องๆ นักเรียน รวมถึงสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา