ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2567

การขับเคลื่อนนครแห่งการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายเรามุ่งหวังในการที่จะสร้างโอกาสอย่างไร้ขอบเขต ให้กับเยาวชนทุกกลุ่มทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนดี เด็กกิจกรรม หรือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง นอกจากด้านวิชาการแล้ว เรายังส่งเสริมอัจฉริยะภาพในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป ให้พวกเราลูกหลานชาวเชียงราย มีความพร้อม ได้รับโอกาสที่ดี ในสังคมที่อบอุ่น

ในครั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ร่วมกันมอบรางวัลเกียรติบัตรครูดีและคนดีศรีท.6 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครู น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของพวกเราทุกๆ คน