ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ดำเนินการรับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) จากคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน นำโดย นายชยพงษ์ ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 ประธานกรรมการในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการและให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงวิชาการเพียงด้านเดียว แต่เราคณะผู้บริหาร คณะครู มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน และยังเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น ร่วมกันปกป้อง ดูแลลูกหลานของเราให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และคุณธรรมจริยธรรม

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา