ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

”นายกวันชัย“ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหา การวางท่อระบายน้ำ พื้นที่บ้านริมดอย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาถนนชำรุดการระบายน้ำ บ้านริมดอย พร้อมพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อรับฟังผลการดำเนินการของเทศบาลฯ ส่วนการดำเนินการดังกล่าวทางเทศบาลนครเชียรายได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567

ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการดำเนินการของทางเทศบาลนครเชียงราย โดยขณะนี้มีการแก้ไขปัญหาระยะที่ 1 ใกล้แล้วเสร็จ ในการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ระยะทางยาวกว่า 700 เมตร เพื่อประสานเชื่อมท่อระบายน้ำของหมู่บ้านในการระบายน้ำออก หากเกิดฝนตก เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม ทั้งนี้เหลือการปิดฝาท่อระบายน้ำ จากนั้นจะได้ดำเนินการในระยะที่เหลือตามแผนต่อไป

ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนเดือนพฤษภาคม 2567 อย่างแน่นอน.