ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรม “วันมาฆบูชา” เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสานพุทธศาสนา ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการบูชาและการรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปได้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

ซึ่งในวันมาฆบูชา เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ภูมิธรรม เวชยชัย) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย พี่น้อง 65 ชุมชน 4 เขต และมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระรัตนมุณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมนำเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุร่วมถวายพุทธบูชา บริเวณสวนตุงและโคม นครเชียงราย.