ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

รู้แพ้..รู้ชนะ..รู้อภัย..น้ำใจนักกีฬา เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เราบริหารงานและวางแผนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน โดยยึดถือการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกๆ กลุ่ม ช่วงวิกฤตโควิด-19 ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนทุกอาชีพ พี่น้องประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งพี่น้องทั้ง 65 ชุมชน

ช่วงสัปดาห์นี้ ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้ระดมสมองผ่านกลุ่มผู้นำสตรีและพี่น้องทุกกลุ่มวัย จัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 ” โดยได้รับเกียรติจากนางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (ท่านภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้อง 65 ชุมชนร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหารและผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายเป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องในทุกชุมชน ได้สร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และและที่สำคัญปัจจุบันนั้นส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด

โดยอีกไม่กี่เดือนช่วงสิงหาคม-กันยายน ชาวเชียงราย จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน กีฬาอปท.ระดับประเทศ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันผลักดันการกีฬาเชียงราย ของบ้านเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำให้เราเชียงรายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน