ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิด “ศูนย์ Day Care ดูแลผู้สูงวัย 4 มุมเมือง” ให้มีพื้นที่ที่ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

การที่เราจะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือเมืองคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมได้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุด คือสุขภาพของพี่น้องประชาชน การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นลาภอันประเสริฐ ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

สิ่งหนึ่งที่เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ส่งเสริม คือการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่สีเขียว ให้พี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ รวมถึง สสส.และ สปสช.

ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย จนถึงผู้สูงวัยอย่างครบวงจร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้มีการจัดตั้งกองการแพทย์ และตามมาด้วยศูนย์สาธารณสุข 4 มุมเมือง เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน และยังเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยได้รับความกรุณาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในด้านการแพทย์ พยาบาล ยารักษา ที่เหมือนกับโรงพยาบาล มาใช้ในศูนย์สาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง (สันหนอง, น้ำลัด, สันตาลเหลือง และหัวฝาย) รวมถึงจัดให้บริการรถสาธารณะพาไปตรวจสุขภาพประจำปี โดยความร่วมมือกับ สปสช.ผ่านความเข้มแข็งของพี่น้อง อสม.ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละอย่างเต็มเปี่ยมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดตั้ง “ศูนย์ Day Care ดูแลผู้สูงวัย ต่อเนื่อง 4 มุมเมือง” ให้มีพื้นที่ที่ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลาน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้สูงวัย กลุ่มแม่บ้าน น้องๆ เยาวชน ให้นครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ระดับโลกของคนทุกๆ วัยต่อไป.

#กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน