ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เร่งแก้ไขปัญหาทางเท้า งานขุดลอกลำเหมือง ท่อระบายน้ำหลายจุด

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับทราบปัญหาทางเท้า งานขุดลอกลำเหมือง ท่อระบายน้ำหลายจุดและซ่อมแซมบริเวณขอบฝาท่อระบายน้ำมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบริเวณหลังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ ซ่อมแซมบริเวณขอบฝาท่อระบายน้ำชุมชนดอยทอง ซ่อมแซมทางเท้าชำรุดบริเวณร้านเสื้อผ้าแฟชั่นตลาดป่าก่องิ้ว เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้ นครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลนครเชียงราย

👉 แจ้งโทรศัพท์ : 053-711333
👉 www.chiangraicity.go.th
👉 แจ้งผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) เทศบาลนครเชียงราย : / แจ้งผ่านหน้าเพจ เทศบาลนครเชียงราย (เทศบาลนครเชียงราย)
👉 เขียนคำร้องที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน