ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรีที่ ให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี “ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย”

หัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลนครเชียงราย และมีความพยายามให้ท้องถิ่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน