ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย จัดแสดงผลงานการฝึกศึกษา (ปอยหลวง) พร้อมก้าวสู่ปีที่ 8 ด้วยหลักสูตรที่ท้าทาย ส่งความรู้ จากผู้สูงวัยสู่ลูกหลาน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผล และ แสดงผลงานการฝึกศึกษา (ปอยหลวง) ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี อาจารย์ดำรงค์ ดีแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ร่วมในกิจกรรมฯ

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 7 ได้นำเสนอผลงานที่ได้เรียนมาทั้ง 8 หลักสูตร 24 รายวิชา โดยถ่ายทอดออกมาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการแสดงดนตรี การฟ้อน และประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งการวาดรูป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า มาถึงวันนี้ถือว่าเป็นปีที่ 7 แล้ว ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำให้ผู้สูงวัยทุกคนที่เข้ามาศึกษา เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และรู้ทันโลกปัจจุบัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และคงจะก้าวต่อไปในปีที่ 8 และปีต่อไป เพื่อพัฒนาสังคมเทศบาลนครเชียรายควบคู่กับการพัฒนาเมือง

“จากแนวคิดที่ต้องให้การศึกษาเข้าถึงได้ทุกวัย จึงก่อเกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามขึ้นมา และได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จากอดีตมี 11 รายวิชา ปัจจุบันเพิ่มเป็น 24 รายวิชา ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุก ๆ คน ซึ่งเชื่อว่าอนาคตจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีมาก ๆ ขึ้นไป โดยจะมีการเชื่อมโยงกับ พื้นที่ชุมชนดอยสะเก็น “คีรีชัยยามะ” ที่จะมีการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ได้มีการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงวัยของมหาวิทยาลัยฯ สู่นักเรียน หรือลูกหลาน และลูกหลานก็จะนำประสบการณ์สมัยปัจจุบันเล่าสู่ผู้สูงวัย ในการ่วมกันปรับตัวในสังคมของทั้ง 2 รุ่นเข้าด้วยกัน” นายวันชัย กล่าว.