ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โอ เอ็ม กรุ๊ป คุณประณต – คุณผ่องศรี จิริศานต์ บริจาคเงิน 350,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม (OPDกุมาร)

วันที่ 6 มีนาคม 2567 พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 350,000 บาท บริจาคโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โอ เอ็ม กรุ๊ป คุณประณต – คุณผ่องศรี จิริศานต์ เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม (OPDกุมาร) ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์