ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เทศบาลนครเชียงราย นำโดยดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (การจัดทำระบบเว็บไซน์และชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขัน) ระหว่างวันที่ 8 -9 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น นางสาวจุฑาลักษณ์ คุณวัชระกิจ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องลีลาวดี

#เชียงรายนครแห่งการศึกษา