ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“แนวคิดการขับเคลื่อนการศึกษาของลูกหลานเราที่เชียงราย”

จากแนวนโยบายของพวกเราเทศบาลนครเชียงราย ที่จะเป็นเมืองแห่งการศึกษา เราจึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมา ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับระดับ ชั้น ม.3 และการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่น คณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ขับเคลื่อนและเปิดโอกาสทางการศึกษาในเรื่องสถานที่โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยให้มีการจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพื่อสร้างหอพักบริการฟรีให้กับน้องๆ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะได้ดูแลน้องๆ ให้เป็นคนเก่ง คนดี ภายใต้การดูแลที่ใกล้ชิดของอาจารย์ของโรงเรียนเทศบาล 5 อีกด้วย