ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “ปัจฉิมนิเทศ” ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีการบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน, การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลงานทั้งด้านวิชาการ, ด้านกีฬา และด้านจิตอาสา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในการดำเนินชีวิต และการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป