ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับทราบปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานขุดลอกลำเหมือง ทำถนนในซอย ตัดหญ้าบริเวณข้างทาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนเด่นห้า ทำถนนผิวจราจรคอนกรีตชุมชนเกาะทอง ซอยมณี และชุมชนกกโท้ง ซอย 17 รถไถตัดหญ้าข้างทางบริเวณชุมชนธารน้ำกรณ์ ขุดลอกคลองตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชชุมชนดอยสะเก็น ซ่อมตะแกรงฝาท่อระบายน้ำหน้าโรงเเรมเดอะรูมเรสซิเดนท์
ชุดขุดลอกระบายน้ำ ปฏิบัติงานนำสารชีวภาพอีเอ็มไปใส่ท่อระบายน้ำบริเวณห้าแยกพ่อขุน แก้ไขขุดลอกลำน้ำบริเวณสะพานชุมชนเกาะลอย ตามหลักแนวทางการปฏิบัติของกรมเจ้าท่า เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้ นครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข