ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เช็คอินนั่งรถโค้ชเดินป่าคีรีชัยยามะขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

ป่าดอยสะเก็น หรือ “คีรีชัยยามะ” เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ที่ยูเนสโก้ UNESCO ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย #เพิ่มจุดเช็คอินใหม่ป่าใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย
✅ บริการรถโคชไฟฟ้า(coach) ฟรี
✅ ชมสกายวอร์ค Sky Walk มองเห็นวิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงาม
✅ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าคีรีชัยยามะ
✅ ขอพรพระธาตุดอยสะเก็น
✅ ชม ชิม ชอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนดอยสะเก็น
✅ ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนดูรังผึ้งหลวง ที่ทำรังบนต้นยวนผึ้ง
🎯 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย 053-711952