ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์

เทศบาลนครเชียงราย มีความตั้งใจให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธี ส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2567 นักกีฬาของจังหวัดเชียงราย 24 ชนิดกีฬา เป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมรวมทั้งสิ้น 250 คน และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์ จำนวน 10 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 145 คน ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 โดยมี ท่านรองอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ร่วมอวยพรให้กำลังใจ พร้อมเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช