ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รถรางแอ่วเมืองเส้นทางถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุนนครเชียงราย นครแห่งความสุข

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเชียงราย คือการนั่งรถรางแอ่วเมือง ไปตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครเชียงราย #เปลี่ยนสถานที่ขึ้นลงรถรางศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย บริการวันจันทร์ -วันศุกร์ วันละ 2 รอบเวลา 09.30 น. และ 13.30 น. โดยรถรางจะพาไปชมทั้งหมด 10 จุด

👉 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

👉 อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี : ซึ่งเป็นจุดแสดงรถบุษบก 9 คันที่ใช้ในพีธีสำคัญต่างๆ

👉 วัดพระสิงห์ : ภายในอุโบสถมีบานประตูแกะสลักออกแบบโดยอ.ถวัลย์ ดัชนี สวยงามมากค่ะ

👉 วัดพระแก้ว : รถจะจอดให้เราเข้าไปสักการะ “พระหยกเชียงราย” ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

👉 วัดดอยงำเมือง

👉 วัดพระธาตุจอมทอง : เป็นที่ตั้งของ “เสาสะดือเมือง 108หลัก”

👉 วัดมิ่งเมือง

👉 หอนาฬิกานครเชียงราย

👉 สวนตุงและโคมเชียงราย

🗣️ บริการรถรางทั้งหมดนี้ ขอย้ำว่า ฟรี!! พร้อมมีมัคคุเทศบรรยายให้ด้วย