ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่หาดเชียงราย หมุดหมายที่จะพัฒนาหาดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่สวนสาธารณะหาดเชียงราย พร้อมคณะ โดยมี ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุธนามณี ที่ปรึกษาของรองนายกฯรัฐมนตรี (ท่านภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้อง 65 ชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เดิมหาดเชียงรายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีเนื้อที่ประมาณ 100 กว่าไร่ เทศบาลนครเชียงรายโดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับชุมชนป่างิ้วและชุมชนฮ่องลี่ ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะและแหล่งปลูกพืชผัก ทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้เทศบาลนครเชียงราย มีหมุดหมายที่จะพัฒนาหาดเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

โดยนำแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทำเป็นจุดชมวิวขนาดใหญ่ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย.