ข่าวเด่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยม “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.ชร.1

วันที่ 18 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ “เรียนดี มีความสุข” นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่)

โดยมี นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนมาตรฐานสากล World class Standard School เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” เป็นการนำนโยบายด้านการศึกษาสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและประชาชน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย.