ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนทางแยกศูนย์ราชการ (แยกป่าแดง ท.6)

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจ “โครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยก ศูนย์ราชการบนถนนสาย ชร.1023 จังหวัดเชียงราย” แยกศูนย์ราชการ ระยะทางรวม 1.635 กิโลเมตร

โดยเร่งผลักดันโครงการเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรในพื้นที่ และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

สำหรับการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนสาย ชร.1023 อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 1.635 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 850 ล้านบาท มีแผนก่อสร้างระหว่างปี 2567 – 2570

สำหรับโครงการสนับสนุนท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อบรรเทาการจราจรบริเวณหน้าท่าอากาศยานและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

1. การก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนสาย ชร.1023 อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 1.635 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 850 ล้านบาท มีแผนก่อสร้างระหว่างปี 2567 – 2570

2. ถนนสายแยก ทล.1 – สาย ชร.5023 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 3.014 กม. วงเงินก่อสร้าง 200 ล้านบาท โดยเสนอขอรับงบประมาณค่าเวนคืนปี 2567 – 2568

3. ถนนสาย ค2, จ7, ง4 ผังเมืองรวมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 3.735 กม. วงเงินก่อสร้าง 250 ล้านบาท โดยเสนอขอรับงบประมาณค่าเวนคืนปี 2567 – 2568

4. ถนนสายเชื่อม ทล.1207 – ถนนเลี่ยงเมืองกรมทางหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 2.356 กม. วงเงิน 84 ล้านบาท โดยเสนอขอรับงบประมาณค่าเวนคืนปี 2567 – 2568

5. ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัด ชร.1023 กับ ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย วงเงินก่อสร้าง 409.560 ล้านบาท มีแผนเสนอขอรับงบประมาณค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2569