ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย MOU ความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ใช้หลักสูตรการเรียนเคมบริดจ์ เริ่มต้นตั้งแต่ประถมมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายสัษฐา สุทธยาคม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) หลักสูตรเคมบริดจ์ ระหว่างโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นสักขีพยาน

นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross cultural understanding)

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยการนำของผู้บริหาร นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และด้วยความมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จึงได้มีมติจาก การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้มีการขอเปิดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ (International Program:IP.) ขึ้นในปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ดำเนินการเสนอขอเปิดห้องเรียนพิเศษ กับ ทางสพป.เชียงราย เขต1 ตามระเบียบของ แบบห้องเรียนพิเศษ2 จากต้นสังกัด และได้รับการอนุมัติ ประกาศให้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสามารถจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (International Program)จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 “

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ถือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาของ สพฐ. แห่งแรก ที่ทำการเปิด กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ โดยการใช้หลักสูตร Cambridge ของประเทศอังกฤษ เพื่อการพัฒนาผู้เรียน, หลักสูตร, บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายอย่างเป็นระบบ และมีความยั่งยืน ทางโรงเรียนจึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) หลักสูตรเคมบริดจ์ ระหว่างโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กับโปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย” นายเมธาสิทธิ์ กล่าว

ทางด้าน นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ ถือว่าเป็นการสร้างความยอมรับเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยการให้โอกาสแก่นักเรียนและครู เพื่ออำนวยความสะดวกความเข้าใจทางวัฒนธรรมและการพัฒนาภาษา ยังสร้างมาตรฐานความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ครู”

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขยายความร่วมมือดังกล่าวและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นวิธีการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเชื่อว่าการลงนามครั้งนี้จะส่งผลประโยชน์ต่อนักเรียน เป็นอย่างมากและแสดงให้เห็นว่าหากต้องการเรียนภาษา ในระดับประถมศึกษาต้องไปที่โรงเรียนอนุบาลและหากต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ต้องมาต่อที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม” นายจรัล กล่าว.